Haslevangen 14 er på offentlig høring – Si din mening om prosjektet

Haslevangen 14 Eiendom AS foreslår å omregulere Haslevangen 14 fra en kombinasjon av bolig-, kontor- og industriformål til boligformål og en begrenset andel forretning/tjenesteyting. Forslaget sikrer et torg med uteservering. Forslagsstiller planlegger å oppføre en sammenhengende blokkbebyggelse med varierende høyder på 5-9 etasjer, med rundt 160 leiligheter totalt.
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et alternativ med lavere høyder og et større torg.

Haslevangen 14 er tomten mellom krydderhagen og Haslevangen. LPO arkitekter har tegnet et forslag. Plan- og bygningsetaten støtter altså ikke dette forslaget som er sendt inn og ønsker at byggenes høyde reduseres.

Nå er prosjektet lagt ut på offentlig høring slik at naboer og interessenter kan komme med sine meninger. Husk at din mening teller og det er absolutt verdt å sende inn din mening selv om andre allerede har meldt inn at de mener f.eks. byggene er for høye.

Det er allerede sendt inn en del uttalelser til saken hos PBE. Les de her.

Folk er i mot høyden og at dette vil skyggelegge store deler av turveien mellom byggene.

Soldiagram for turveien. Allerede kl 17 på en sommerdag vil det bli mye skygge her. Fare for at dette ikke blir en park å nyte sola i etter jobb.
Plansituasjon Haslevangen 14

 

Si din mening! Høringsfrist 14.01.2019

Hele plansaken