Planprogram for Bjerkebanen

Bjerke Travbane har store planer for å transformere de store eiendommene de eier på Bjerke. Det kan komme opp mot 1900 boliger ved travbanen.

Nå er det utarbeidet et forlag til planprogram for Bjerkebanen, som skal behandles av Oslo Bystyre. Bjerke travbane skal bestå, men treningsbanen, parkeringsplassen og stallene vil brukes til å bygge boliger.

Planprogram for Bjerke er en oppfølgning av Kommuneplan Oslo mot 2030. Det skal gi overordnede rammer for utvikling og fortetting av Bjerke og angir krav om utredninger og dokumentasjon av kvalitetsoppnåelse i påfølgende detaljreguleringer innenfor planprogrammets avgrensning.

Planområdet som vurderes for utbygging

Planområdet for Bjerke

Bjerke Travbane Eiendom AS har i lenger tid jobbet med forskjellige muligheter for Bjerke. De har engasjert flere arkitektkontor til å tegne planområde for å få nye idèer og innspill til planprogrammet. De er klare på at Bjerke vil måtte bygges tettere og i en mer byplanmessig karakter enn det vi ser i dag, men hovedvekten skal være på boliger.

I planprogrammet er det nevnt at et hotell på 12 -15 etasjer i tilknytning til travbanen er hensiktsmessig. Deichmanske bibliotek ønsker de også å beholde på Bjerke.

Planprogrammet er et stort dokument som inneholder mange planer for parker, turdrag, boliger, nedgraving av høyspent, flytting av p-plassen til grusplassen.

De regner med å få behandlet planprogrammet i løpet av sommeren 2019 i Oslo Bystyre.

 

Planprogram for Bjerkebanen

Plansak hos PBE