Media reagerer på badeland-saken

Aftenposten har nå plukket opp at beboere reagerer kraftig på at utbygger av Økernsenteret vil kutte badelandet fra planene for Økern.

I artikkelen svarer prosjektleder Thomas Holt at de ser på alternativ bruk av tomten. Han nevner studentboliger, NRK, Oslo MET og Politihøyskolen. Det kom som et sjokk at det skulle brukes milliarder på et stort badeland på Tøyen i følge prosjektlederen. De mener derfor det blir vanskelig å få en privataktør til å drive et badeland i nærheten til et stort offentlig badeanlegg på Tøyen.

Aftenposten: Privat utbygger vil slippe å bygge badeland på Økern

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen Byrådet svarer også i artikkelen at de ikke ser noen grunn til å endre rekkefølgebestemmelsen som sier at badelandet skal være påstartet før senteret kan åpne. Hun sier også at hvis rammetillatelsen skal endres må det sendes en ny søknad om dispensasjon.

Beboere raser

Siden nyheten ble kjent på facebook har flere nabolagsgrupper postet artikkelen min om Økern Sentrum vil droppe folkebadet på Økern. Dette har skapt sterke reaksjoner og over et tyvetalls personer har sendt inn kommentar til sakene hos Plan- og bygg. Enda flere har sendt epost til byråden.