Nytt stort kontorbygg ved Økern og Løren

Malling & Co eier flere næringseiendommer i Økernområdet, blant annet nabotomten til biltilsynet i Østre Akervei 60, som nå skal bygges fullstendig om. I dag holder flere bilrelaterte firmaer til på eiendommen.

River og bygger moderne

De gamle industribygningene rives og det oppføres et topp moderne kontorbygg på ca. 40 000 kvm. Tilknytningen til T-banestasjonen Risløkka som ligger helt inntil tomten hjelper nok for å kunne få høy utnyttelse av tomten.

Malling & CO har lokalene klare for utleie på sine hjemmesider.

Med Telia som første innflytter på Økern Portal, viser det seg at Økernområdet er attraktivt ikke bare å bo, men også å jobbe.

Her er dagens bygninger i Østre Akervei 60 som skal rives. Tett på t-banestasjonen og biltilsynet. Foto: Finn.no
Slik kan det bli i fremtidens Østre Aker vei 60. Illustrasjon: Malling & CO
Kart over plasseringen. Illustrasjon: Malling & CO