Har Selvaag sjefen, Baard Schumann, gjort kontraktsalg på Løren for egen gevinst?

I Dagsrevyen Lørdag 9. desember var det ett innslag hvor NRK tok opp hvordan salg av kontrakter på leiligheter er lukrativ business på Løren.  De kjøper seg inn i nye prosjekter i en tidlig fase, for så å selge med gevinst like før leilighetene ferdigstilles.

Leiligheten NRK presenterte i reportasjen var et slikt kontraktsalg i prosjektet Løkkehagen på Løren/Refstad. Her satt personen som kjøpte når de ble lagt ut for salg igjen med en gevinst på 1,8 millioner når den ble solgt like før ferdigstillelse. Dette er med på å drive opp prisene mente NRK reportasje-team.

NRK fulgte Selvaag sjefen Baard Schumann som viste frem nye leiligheter på Hasle. Her kunne han bekrefte at han også driver med slikt kontraktsalg. NRK avdekket at Baard Schumann i det siste har solgt fem slike kontrakter og fått pengene i egen lomme.

OBOS har forbud mot slikt kontraksalg for sine ansatte, men Selvaag har tydeligvis ikke noe i mot dette.

Hva mener Løren folket? Er det ok med videresalg av kontakter? Kan sjefen for Selvaag operere slik for å berike seg selv?

Les mer på NRK.no