Hver fjerde nye Osloborger flytter til Løren

Det siste året har Oslos befolkning økt med 3.516 personer. Hele 1/4 av denne økningen skjer på Løren. Det er fortsatt flere boligprosjekter som er under planlegging og utbygging.

Hvor mange bor på Løren?

Det bor 10 776 personer på Løren. Dette var ved inngangen til 2021.

Siste år økte befolkningen med 890 personer.

Siste ti år har det økt med 6 948 personer.

Størst på Løkka

Løren ble i 2020 den største delbydelen i Grünerløkka bydel. Veksten er klart størst på Løren. De andre delbydelene ligger ganske jevnt, men Løren skyter i været.

 

Kilde: Bydelsfakta Oslo Kommune