Solgte 23 leiligheter i Løren Botaniske første dagen

I går, 12. februar, var det salgsstart for Hus 1 av Løren Botaniske. Også kjent som Jordankvartalet. Veidekke melder om 100 påmeldte til salgsstartmøte og over 20 leiligheter solgt første dag. Hus 1 består av 67  borettslagsleiligheter.

Når vi er inne å ser på OBOS sine sider for Løren Botaniske er det i dag 44 leiligheter til salgs. Med litt regning komme vi frem til at 23 leiligheter ble solgt første dagen. Innflytning for hus 1 er antatt våren 2022.

Hus 1 og Hus 2 skal bygges i samme byggetrinn og vil være de første blokkene som er ferdige i prosjektet. Andelene i hus 1 og 2 planlegges organisert i Kløverhumla borettslag og totalt er det 137 andeler.

I hus 1 og hus 2 vil det etableres to næringslokaler på ca. 100 m2 på bakkeplan mot Peter Møllers vei. Det er ikke avklart hva slags virksomhet som vil komme her. Det må påregnes at det kan bli servering eller annen type næringsvirksomhet som kan være til sjenanse.

Løren Botaniske og Hus 1 i rødt. Illustrasjon: TAG

Tidligere Jordankvartalet

Vi har tidligere omtalt prosjektet som Jordankvartalet. Det har tidligere vært diskusjoner om Jordanveggen skal være verneverdig. Nå ser vi av planene at veggen bygges opp igjen ca. der den står i dag slik at den kjente logoen også får stå i mange år fremover.

Løren Botaniske med Jordanlogo på veggen Ill.: OBOS

Samarbeid med OBOS og Veidekke

Løren Botansike bygges av Veidekke og er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS og Veidekke. Det er totalt 7 Hus som skal opp på tomten. OBOS tilbyr BOStart i prosjektet slik at det blir enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet eller man får mulighet til å kjøpe en større leilighet enn tenkt. Til gjengjeld har OBOS førsterett til å kjøpe leiligheten til markedspris når du skal selge.

Tomten skal også inneholde en del av Lille Løren Park som bygges mellom dette prosjektet og neste prosjekt i Sinsenveien mot Løren Botansike.

Prosjektets hjemmeside.

Hovedprospekt.