Broen over Alnabanen blir kun en trapp

I 2016 byggemeldte Sporveien Oslo AS en bro over Alnabanen som skulle gå fra Løren T-banestasjon til Frydenberg. Saken kan du se her.

Siden Løren T-banestasjon åpnet har det ved vest-inngangen til stasjonen vært en avsperret trapp som har ført til et stup.

Nå har Sporveien trekt saken, de ønsker ikke å bygge bro over Alnabanen.

I følge tidligere dokument i saken har Frydenberg hyret inn advokat for å få stoppet utbyggingen av trappen. Mulig de har vunnet igjennom eller Sporveien ikke vil bruke penger på å binde Løren og Frydenberg sammen.

Trappen var ikke en del av rammetillatelsen for Løren Stasjon.

Fra søknaden for Løren Stasjon

Hva skjer med den avsperrede trappen?

Den kommer nok til å være sperret en stund til. Sporveien melder at de kommer til å bygge en trapp ned til inngangen når de har ressurser til det.

Se tidligere sak om trappen

Hva er denne mystiske trappen over Løren T-bane