Telenor setter opp ny antenne på Løren for å gi bedre mobildekning

På taket av Peter Møllers vei 1A setter Telenor opp en ny basestasjon for å bedre mobildekningen. Det er selskapet Technogarden AS som på vegne av Telenor skal utføre arbeidet.

I et søknadsbrev til Oslo Kommune beskrives bakgrunnen for oppdraget:

Kundene til Telenor ønsker og forventer god mobiltelefondekning på jobb, på veien, hjemme og i fritiden for øvrig. Derfor jobber Telenor kontinuerlig med oppgradering av sin mobildekning og i den forbindelse kan det bli nødvendig med å plassere nye basestasjoner eller oppgradere eksisterende stasjoner i enkelte steder. For å kunne tilby en god dekning i området ønsker Telenor etablere nye antenner på tak samt utstyrsskap på bakken ved østfasaden av bygningen på ovennevnte eiendom.

Beskrivelse av tiltaket

Det omsøkte tiltaket består av to gravitasjonsfester med påmonterte antenner som vil bli plassert på taket av bygningen. Det vil også bli plassert tilhørende utstyrsskap på bakken ved østfasaden av bygningen. Minste
avstand til nabogrense er ca. 3 meter.
Utstyrsskapene opptar et samlet areal på ca. 2 m2 og vil bli skjermet av både bygningen og vegetasjonen i området. Gravitasjonsfester og antenner har en høyde på ca. 3 meter og vil dermed i liten grad bli synlig fra gateplan. Se vedlagte underlagsmateriell og tegninger som viser plassering, mål og utseende på tiltaket.