Valgresultater for Sinsen skole i Grünerløkka bydel

De siste valgresultatene fra Sinsen skole i Grünerløkka bydel har blitt kunngjort, og tallene viser en rekke endringer i oppslutningen om de politiske partiene fra 2019 til 2023. Her er en oppsummering av de viktigste funnene.

Høyre øker oppslutningen

I 2023 valget har Høyre opplevd en betydelig økning i oppslutningen, med en oppslutning på 25,3%, sammenlignet med 19,9% i 2019. Dette representerer en økning på 27,1% i antall stemmer og indikerer at partiet har styrket sin posisjon ved Sinsen skole.

Arbeiderpartiet går tilbake

Arbeiderpartiet, som tidligere hadde en oppslutning på 21,7% i 2019, har nå sett en nedgang på 11,1% i oppslutningen, noe som tilsvarer en oppslutning på 19,3% i 2023. Dette viser en betydelig tilbakegang i antall stemmer for partiet.

Venstre øker kraftig

Venstre har hatt en bemerkelsesverdig økning i oppslutningen, med en oppslutning på 11,4% i 2023 sammenlignet med 6,6% i 2019. Dette representerer en imponerende økning på hele 72,7% i oppslutningen, noe som gjør Venstre til en betydelig aktør ved Sinsen skole.

Andre partier

Flere andre partier har også hatt varierende endringer i oppslutningen. Miljøpartiet De Grønne og Rødt har begge sett en nedgang i oppslutningen, mens Fremskrittspartiet har opplevd en økning. Kristelig Folkeparti har gått tilbake, mens Senterpartiet har holdt seg relativt stabilt.

Nye aktører og utfordringer

Noen mindre partier har også deltatt i valget, selv om de ikke har fått en betydelig oppslutning. Norgesdemokratene har sett en økning, mens Konservativt og Liberalistene har gått tilbake.

Det er også verdt å merke seg at noen partier ikke stilte til valg i 2023, og dette har naturligvis påvirket resultatene.

Valgresultatene for Sinsen skole i Grünerløkka bydel gir et interessant innblikk i hvordan velgerne har reagert på politiske endringer og hendelser de siste årene. De økende tallene for Høyre og Venstre indikerer en trend mot mer sentrumsorienterte partier ved Sinsen skole, mens Arbeiderpartiets tilbakegang signaliserer utfordringer for partiet.

Dette er bare en oversikt over de viktigste funnene i valgresultatene, og detaljene kan variere ytterligere når man går dypere inn i dataene. Valget ved Sinsen skole er en del av det større politiske landskapet i Oslo, og resultatene gir verdifull informasjon om lokale preferanser og trender.