Vil ha mer farger og tilbud til ungdommen

I oktober 2020 skrev vi denne saken om en spørreundersøkelse knyttet til et nytt boligprosjekt i Lørenvangen 25. Nå er resultatet her etter 645 har svart på undersøkelsen.

Kort fortalt har folk lav tro på nye prosjekter på Løren. De ønsker seg mer varierte bygg med flere farger. Tilbud for ungdom er det alt for lite av.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av LEVA Urban design for Lørenvangen utvikling. Det er mottatt 645 svar og ca. 50/50 fordeling kvinner og menn. Det er få/ingen barn som har deltatt i undersøkelsen og i følge SSB sine tall over hvem som faktisk bor i området vil gruppen med barn og ungdom vokse betraktelig ettersom det er mye småbarn i området.

De eldre er dessverre underrepresentert i undersøkelsen i forhold til SSB sine tall.

En stor andel av respondentene bor eller skal flytte til Løren. Noen få arbeider kun her.

De ti mest sentrale funnene fra undersøkelsen

  1. Det er behov for tilbud som supplerer det eksisterende, gjerne møtesteder for lokalbefolkningen med lav terskel for bruk

  2. Med god tilrettelegging vil flere gjerne sykle mer på Løren, mens de fleste ønsker at bilen bør få en mindre dominerende rolle.

  3. Mange mener at det er for høy og tett bebyggelse på Løren, og er opptatt av å sikre tilstrekkelig sol og luft mellom byggene.

  4. Mange er lei grå og beige bebyggelse, og ønsker at ny bebyggelse må tilføre noe mer spennende til området.

  5. Det er bekymring for at det ikke sikres tilstrekkelig og brukbart grøntareal med den tette utbyggingen i området

  6. Det er behov for tilbud for ungdom, og forhåpninger om tilrettelagte aktiviteter på Løren aktivitetspark

  7. Folk er tilfreds med å kunne medvirke, og vil gjerne kunne påvirke konkrete løsninger som utforming av leiligheter.

  8. Det er lave forventninger til framtidig utvikling i området fordi utviklingen til nå ikke alltid har stått til forventningene.

  9. Det er ønske om mer enn boliger, med en større variasjon i tilbud og sikring av offentlige funksjoner og idrettsarenaer.

  10. Det er ønsker om tilrettelegging for mer aktiv bruk av offentlige rom, og innspill om alt fra benker til løpebane og popup-konserter.

Anbefalinger fra undersøkelsen

Så grønt som mulig, frodig, innslag av vann

Løren skal være en grønn bydel med innslag av mange små parker i gårdsrommene. Det er vanskelig å se for seg at de klarer å bygge noe rundt vann, men en fontene/skulptur kunne det kanskje vært plass til?

Variert og fargerik arkitektur

Mye på Løren er bygd i hvitt, grått eller i teglstein. Hadde vært spennende om arkitektene fikk inn noe fargerikt og arkitektoniske bygg som er fine å se på.

Mangfoldig møtested for nabolaget

I rapporten står det at et hjørnelokale skal fylles med næring. De viser til et lokale på Grünerløkka som har sykkelverksted og kafè/bar. Respondentene i undersøkelsen og SSB sine tall sier at det trengs områder for ungdom.

For at ungdom på Økern og Løren skal få et godt tilbud bør de involveres i planleggingen i hva som skal komme her. I dag finnes det parker for de minste barna og organisert idrett, men om noen år vil mange av barna vokse fra parkene og idretten klarer ikke holde på alle.

Blir det handling?

Nå har utbygger av tomten fått klart svar fra lokalbefolkningen. Nå blir det spennende å følge utviklingen for å se om de hører på oss.

 

Les hele undersøkelsen her.

Reguleringssak Lørenvangen 25.