Beholder noe gateparkering i Økern Torgvei

OkernLoren.no har tidligere skrevet om Økern Torgvei hvor gateparkering skal fjernes og det skal bygges sykkelvei på begge sider av veien. Nå lytter Bymiljøetaten til beboerne i nabolaget og beholder alle plassene nord for krysset mot Spireaveien.

På nettsiden om utbygningen skriver de:

Etter innspill fra beboere og berørte samt nye utredninger har vi endret planene. Det blir nå sykkelfelt på begge sider av veien i nedre del av Økern Torgvei opp til Spireaveien. Fra Spireaveien og videre opp til snuplassen ovenfor Refstad skole blir det kun sykkefelt på østsiden av veien.

Her blir det ny sykkelvei

Strekningen som skal bli sykkelvei

Det blir fjernet gateparkering fra Spireaveien og helt ned til innkjøringen ved Økern torg. Her blir det sykkelvei på begge sider av veien. Nord for Spireaveien blir det kun sykkelvei i en kjøreretning.

I følge nettsidene til Oslo kommune skal arbeidet tidligst starte i august i år. Det kan derfor starte når som helst. Les mer på kommunens nettsider.