Nytt skolebygg på Løren Skole

Løren Skole skal utvide med et nytt skolebygg. Bygningen kommer nederst i skolegården mot rundkjøringen som i dag er stengt. Det blir innkjøring til skolen fra rundkjøringen og en egen parkeringsplass tilknyttet skolen.

Det nye bygget skal inneholde gymsal og klasserom.

Nytt skolebygg – Bilde fra Plan og Byggsaken, ROMFARER ARKITEKTER AS

En av de eldste skolene i landet

I 1891 åpnet Løren Skole i det som i dag er administrasjonsbygningen. Det er trebygningen ligger på nedsiden. Her var det tidligere klasserom, lærerboliger, men tannlege, førskole og SFO har også holdt til her.

Skolen var på sitt største i 1937 hvor det var 1401 elever ved skolen. Det var mange områder i Oslo som soknet til skolen på den tiden. Hasle, Sinsen, Årvoll, Tonsenhagen, Linderud og deler av Veitvet tilhørte Løren skoles inntaksområde.

Fra august 2005 til 2014 ble Løren Skole stengt grunnet prosjektet med å legge ring 3 i tunnel. Elevene ble flyttet til det som i dag er Refstad Skole. I 2014 åpnet skolen med kun 1.klassinger. Etter det har skolen løpende tatt inn nye førsteklasser og utvider med ett skoletrinn hvert år.

Kilder: Løren Skole Wikipedia

Saksinnsyn PBE