Midlertidig svømmehall på Økern fra sommeren 2020

Den 1. januar 2020 stenger Tøyenbadet dørene. Dagens badeanlegg skal rives og kommunen håper å åpne nytt bad sommeren 2023. I den forbindelse vil det være underkapasitet på badeanlegg i Oslo og kommunen skal plassere en midlertidig løsning på Økern.

Kommunen skriver det er fire år til nytt Tøyenbad vil åpne. I mellomtiden må tøyenbaderne finne andre steder å gå i vannet. Det planlegges et midlertidig bad på Økern som skal åpne sommeren 2020.

Det får et stålbasseng på 25×12,5 meter og varierende dybde tilrettelagt for svømmeopplæring, to damegarderober, to herregarderober og en familiegarderobe. Badet på Økern er imidlertid først og fremst et tilbud for skoler og idrettsforeninger som mister tilbudet på Tøyen og vil ha begrenset åpningstid for publikum.

Det er dermed liten tvil om at vi går mot en periode med underkapasitet.

I bildet fra kommunen ser det ut til at plasseringen av hallen blir rett på nedsiden av det nye skolebygget på Løren Skole. Forhåpentligvis betyr dette at skolen og elevene kan nyte godt av svømmehallen de årene den får stå.

Illustrasjon: https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/venter-pa-nye-toyenbadet