Rammstein-konsert søndag 24.7 – Naboinformasjon

Kjære alle i nærmiljøet til Bjerke Travbane,

Vi gleder oss til å arrangere konsert i nabolaget deres. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger fra dere hittil, og ser frem til et godt samarbeid videre!

24. juli 2022 blir Bjerke Travbane gjort om til konsertarena, og vi er veldig klare for å ta imot et av verdens aller største band, nemlig Rammstein!

 • Vi jobber tett sammen med Politiet, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, Ruter, Sporveien, Brann- og redningsetaten, Norges aller beste innenfor arrangementssikkerhet og publikumshåndtering, Bydelsoverlegen og bydelens helsekonsulent og Bjerke Travbane.
 • Dette, i tillegg til bransjens aller dyktigste på produksjon, arena, servering og mange flinke dugnadslag.

RIGGEPERIODEN

Dette vil bli Norges største konsert og det er mye infrastruktur som skal på plass. Vi vil ha stort fokus på å gjøre dette så skånsomt som mulig for omgivelsene, men samtidig må vi opprettholde en effektivitet gjennom perioden for å bli klare.

 • Riggeperioden starter 15. juli og avsluttes senest 31. juli 2022.
 • Kjernetid for arbeid under denne perioden er kl. 08:00 – 20:00 (avvik kan forekomme dersom uforutsette hendelser krever det).
 • Dette er en stor turnerende produksjon og vi venter mange trailere med utsyr. Disse vil i all hovedsak komme inn via RV4, kjøre ned Refstadveien og inn til Bjerke Travbane via Økernveien. Dette er svært erfarne sjåfører og de vil kjøre med stor aktsomhet. De vil stå parkert inne på området til Bjerke Travbane frem til de reiser videre etter gjennomført konsert.
 • Det vil bli utført lydprøver lørdag 23. juli og søndag 24. juli før området åpner for publikum.

KONSERTDAG

Konsertdato er 24. juli 2022. Denne dagen vil området åpne for publikum kl. 16:00 og konserten skal være ferdig til kl. 23:00.

 • Vi kommer til å ha kontinuerlige lydmålinger både inne på publikumsområdet samt i området rundt.
 • Rammsteins produksjon består av mye pyrotekniske effekter, svart røyk og fyrverkeri.
 • Det vil også være innslag av konfetti, og avhengig av vindretningen vil muligens noe av dette havne i området rundt. Dette er 100% nedbrytbart materiale med en nedbrytningstid på maks 48 timer (enda mindre med nedbør).
 • Grunnet mengden publikummere og at noen veier i området vil være stengt i samarbeid med Politiet, vil det være begrenset fremkommelighet gjennom arrangementsdagen.
 • Vi har satt opp shuttlebusser for publikum, resterende vil benytte seg av T-bane eller gå til og fra konsertområdet.

ETTER KONSERT

 • Etter konserten vil det bli arbeid gjennom natten der produksjonen rigges og pakkes ned. Det er fokus på å gjøre dette så skånsomt som overhodet mulig.

Ønsker du å kontakte oss? Her er noen måter du kan gjøre det på; 

 • E-postkontakt@atln.no Her har vi allerede god dialog med mange av dere.
 • Telefon: +47 936 79 690 — Operativ under riggeperioden, 15. juli – 31. juli.