Coop Prix blir stort boligprosjekt

Coop Prix blir stort boligprosjekt

Arkitektene i Løvseth + Partner AS har tegnet et forslag for boliger i Sinsenveien 51 – 55. Skanska Eiendom skal utvikle tomten. Det blir i stor grad lagt opp til boliger, noe næring og en barnehage. Butikken er tenkt videreført ca. der den står i dag. Planlegger 10 etasjer Utbygger ønsker å bygge over ti etasjer på […]

Read More