Arbeidet i Løren Spiseri har startet

Arbeidet i Løren Spiseri har startet

Åpner våren 2017 står det på dørene til Løren Spiseri. Våren er nå over og ingen restaurantvirksomhet har åpnet i lokalene. Selvaag har meldt på Løren.no at åpningen er utsatt på grunn av byggtekniske forhold. Forsinkelsen skyldes at Løren Spiseri trenger ytterligere ventilasjonskapasitet enn hva som er benyttet tidligere i lokalet. Dette krever en større ombygging av det […]

Read More

Leskur i Lørenvangen tidligst høsten 2018

Lørenvangen bussholdeplass i Dag Hammarskjølds vei hadde tidligere leskur og sitteplasser. Under byggingen av den nye miljøveien over Ring 3 ble leskur fjernet og bussholdeplassene flyttet noen meter. Busslinjene 23, 24 og flybussen FB3 stopper i dag på holdeplassen. OkernLoren.no har vært i kontakt med Ruter og Bymiljøetaten for å få svar på om holdeplassen vil få […]

Read More

Boligpriser på Løren i mai

Boligmarkedet har lenge vært hett i Oslo. Løren er et av utbyggingsområdene i Oslo hvor det stadig ferdigstilles nye leiligheter. Nå har jeg samlet en del av bruktboligprisene på Løren og laget noe statistikk for uke 20 og 21. I uke 20 noterte jeg 8 leiligheter på Løren som var til salgs. I uke 21 […]

Read More
 Parkbro over ringveien kan forsinke Nye Økernsenteret

Parkbro over ringveien kan forsinke Nye Økernsenteret

Hille Melbye Arkitetker AS (HMA) sendte inn rammesøknad for Nye Økernsenter 1. februar i år. Noor navnet ser ut til å være forkastet. Plan og Byggningsetaten (PBE) skal komme med rammetillatelse innen 12 uker. PBE har sendte brev til HMA 25. april om at de har vedtatt å forlenge fristen for behandling av rammesøknaden til 1. september […]

Read More
 Ett skritt nærmere flerbrukshall og aktivitetspark på Løren

Ett skritt nærmere flerbrukshall og aktivitetspark på Løren

EstateNyheter melder i dag at kommunen har kjøpt Lørenveien 64 av Selvaag for 265 millioner. I VPOR for Løren og Økern er det planlagt å bygge en flerbrukshall og aktivitetspark på tomten. Parken blir nabo til Gartnerkvartalet som er under utbygging og leiligheter blir lagt ut for salg løpende. Det er også planlagt flere nye parker […]

Read More
 Modell av Økern S

Modell av Økern S

Modelbilde av Økern S hentet fra Alliance Arkiteter   Alliance Arkiteter har utviklet en modell for Økern S. Området er avgrenset av Alnabanen i nord og Ring 3 i vest og sør. Det som i dag er et industriområde med blant annet UPS sitt hovedkontor og historiske Elektro-Generator A/S (EGAbygget). Byantikvaren ville først sette EGAbygget på gul liste, […]

Read More