Økernsenteret Archive

Plan- og bygningsetaten sendte 29/8 et brev til Hille Melbye Arkitekter hvor de melder at byggesøknaden til Økern Sentrum, felt A, ikke er komplett. Dette vil nok forsinke prosjektet ytterligere. […]

Byggesøknaden til Nye Økernsenteret er «avslått»

Plan- og bygningsetaten sendte 29/8 et brev til Hille Melbye Arkitekter hvor de melder at byggesøknaden til Økern Sentrum, felt A, ikke er komplett. Dette vil nok forsinke prosjektet ytterligere. […]

Hille Melbye Arkitetker AS (HMA) sendte inn rammesøknad for Nye Økernsenter 1. februar i år. Noor navnet ser ut til å være forkastet. Plan og Byggningsetaten (PBE) skal komme med rammetillatelse […]

Parkbro over ringveien kan forsinke Nye Økernsenteret

Hille Melbye Arkitetker AS (HMA) sendte inn rammesøknad for Nye Økernsenter 1. februar i år. Noor navnet ser ut til å være forkastet. Plan og Byggningsetaten (PBE) skal komme med rammetillatelse […]