Oppdatert planforslag for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

Oppdatert planforslag for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13

Etter flere tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten har forslagsstiller for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13 gjort noen oppdateringer i planforslaget. Hele planforslaget er nå sendt inn på nytt. Du kan se hele planforslaget her. Prosjektet eies av Selvaag. Det er planlagt 320 leiligheter. Hjørnene i første etasje mot veklserveien er regulert til næring. […]

Read More
 Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Vårrengjøring i gatene på Økern og Løren 2021

Det er et sikkert vårtegn når løvblåserne setter i gang i bakgårdene og gatene rengjøres. Her er en oversikt over når gatene på Økern og Løren feies og vaskes. 06.04.2021 – 19:00 : 07:00 LØREN ISHALL – P-Plass Løren ishall   09.04.2021 – 07.00-19.00 ØKERNVEIEN – Økern Torgvei – Refstadveien   11.04.2021 – 19.00-07.00 ØKERN […]

Read More
 Vil ha mer farger og tilbud til ungdommen

Vil ha mer farger og tilbud til ungdommen

I oktober 2020 skrev vi denne saken om en spørreundersøkelse knyttet til et nytt boligprosjekt i Lørenvangen 25. Nå er resultatet her etter 645 har svart på undersøkelsen. Kort fortalt har folk lav tro på nye prosjekter på Løren. De ønsker seg mer varierte bygg med flere farger. Tilbud for ungdom er det alt for […]

Read More
 Spørreundersøkelse om nytt boligprosjekt på Løren

Spørreundersøkelse om nytt boligprosjekt på Løren

Digital spørreundersøkelse angående framtidig boligprosjekt i Lørenvangen 25.   Vi gjennomfører denne undersøkelsen for å få bedre forståelse for hvilke behov, synspunkter og idéer som finnes i nærområdet på Løren, i dag.    Ved å svare på undersøkelsen kan du gi innspill til den framtidige utviklingen på Løren, og være med på å påvirke hvordan […]

Read More
 Fargerikt i Lørenvangen 22 og PMV 13

Fargerikt i Lørenvangen 22 og PMV 13

Her er noen nye illustrasjoner for prosjektet i Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13, som kommer der hvor Tranfabrikken og Selvaags gamle kontorer ligger i dag. Byantikvaren mener Tranfabrikken har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi, både i seg selv og som et eksempel på industriutbyggingen på Løren. Byantikvaren anbefaler at bygningen bevares og bygningen er […]

Read More
 Si din mening om prosjektet i Lørenvangen 25

Si din mening om prosjektet i Lørenvangen 25

I Lørenvangen 25 ligger i dag Mekonomen bilverksted. Resten av bygningen er fraflyttet. OBOS ønsker nå å få utviklet tomten for å bygge boliger. Men de er uenige med Plan- og bygningsetaten om det skal bygges barnehage på tomten. Det diskuteres også fra PBE at byggene passer dårlig inn mot de eldre rekkehusrekkene som ligger […]

Read More
 PBE stiller ikke alternativ til Lørenvangen 22

PBE stiller ikke alternativ til Lørenvangen 22

Vi skrev forrige uke om det nye forslaget fra Selvaag med reduserte høyder for prosjektet i Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13. I det nye forslaget skrev arkitekten at de ikke ønsket at Plan- og bygningsetaten skulle stille eget forslag for tomten. Arkitekten Aashild Mariussen i Spor skriver til PBE Vi har skissert en ny løsning […]

Read More
 Justerer høyder på bygg ved barnehage

Justerer høyder på bygg ved barnehage

Selvaag og Plan- og bygningsetaten har i lengre tid diskutert høyder og solforhold ved Espira barnehagen ved Gartnerløkka. Nå justerer Selvaag høydene noe etter tilbakemeldinger fra PBE. Saken gjelder prosjektet i Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13. Dette er tomten hvor tranfabrikken og Selvaags gamle hovedkontor ligger på. Det nye forslaget Reduksjon av høyder […]

Read More
 Selvaag går i mot PBE på høyder ved barnehage

Selvaag går i mot PBE på høyder ved barnehage

I 2018 skrev vi en sak om planene for Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13. Prosjektet som Selvaag ønsket å bygge ville stjele nesten alt sollyset fra Espria Gartnerløkka barnehage sine uteområder. Den gangen skrev PBE at bygget som Selvaag ønsker å sette opp på 5 etasjer foran barnehagen blir for høyt. PBE mente […]

Read More
 Joker åpner enda en dagligvarebutikk på Løren

Joker åpner enda en dagligvarebutikk på Løren

I krysset mellom Lørenvangen og Lørenveien har Joker sendt inn søknad om å få åpne enda en dagligvarebutikk på Løren. Lokalene er planlagt for servering, men i søknaden ønsker tiltakshaver å ende dette til dagligvarebutikk. Her er den innsendte plantegningen: Lørenveien øst for Baker Hansen har lenge vært preget av boligbyggingen, men nå ser det […]

Read More