kultur Archive

Planleggingen av den store torgtomten på Økern er i full gang. Nå har Eiendoms- og byfornyelsesetaten sett på om det er noen kommunale behov som bør dekkes på tomten. Tomten […]

Legges ikke opp til noen kulturelle formål på Økern Torg

Planleggingen av den store torgtomten på Økern er i full gang. Nå har Eiendoms- og byfornyelsesetaten sett på om det er noen kommunale behov som bør dekkes på tomten. Tomten […]