Jordanbygget rives

Jordanbygget rives

Nå har rivingen av jordanbygget startet. Jordan etablerte seg på Løren i 1933 sammen med mer industri som vokste opp på Løren i løpet av 30-tallet. Byantikvaren mente at bygget med den ikoniske murlogoen til Jordan skulle bevares, men nå rives bygget. Logoen skal bygges opp igjen på prosjektet. Nå skal OBOS og Veidekke bygge […]

Read More
 Solgte 23 leiligheter i Løren Botaniske første dagen

Solgte 23 leiligheter i Løren Botaniske første dagen

I går, 12. februar, var det salgsstart for Hus 1 av Løren Botaniske. Også kjent som Jordankvartalet. Veidekke melder om 100 påmeldte til salgsstartmøte og over 20 leiligheter solgt første dag. Hus 1 består av 67  borettslagsleiligheter. Når vi er inne å ser på OBOS sine sider for Løren Botaniske er det i dag 44 […]

Read More
 Starter med to av syv blokker på Jordankvartalet

Starter med to av syv blokker på Jordankvartalet

Nå er rammesøknaden for Jordankvartalet sendt inn til Plan og bygningsetaten. Det er OBOS som eier Peter Møllers vei 8 – 14. Planene er tegnet av TAG arkitekter. Den første rammesøknaden som er sendt inn gjelder kun for to av de syv bygningene som skal bygges på tomten. Det er også sendt inn søknad om […]

Read More
 Nytt alternativ for Peter Møllers vei 8 – 14

Nytt alternativ for Peter Møllers vei 8 – 14

Etter at Plan- og bygg kom med et eget alternativ med lavere høyder og utnyttelse av tomten, vil ikke OBOS og Veidekke godta PBE sitt alternativ. De har derfor kommet med nytt mellomforslag som er en mellomting av det opprinnelige forslaget og PBE sitt alternativ. Peter Møllers vei 8 – 14 blir også kalt Jordankvartalet […]

Read More
 Justerer høydene på Jordankvartalet

Justerer høydene på Jordankvartalet

I juli skrev ØkernLøren.no om Peter Møllers vei 8-14, også kalt Jordankvartalet. Det var åpent for meninger fra offentligheten via Plan og Byggningsetaten. PBE fikk inn 22 kommentarer som de når har svart på. De fleste gikk på bevaring av Jordanbygget og byggehøydene. Lørenvangen utvikling v/OBOS fremmet sitt alternativ for å bygge ut tomten. PBE hadde […]

Read More
 Les Byantikvarens uttalelse om Jordankvartalet på Løren

Les Byantikvarens uttalelse om Jordankvartalet på Løren

OkernLoren.no har tidligere skrevet om Jordankvartalet som Lørenvangen Utvikling AS ønsker å utvikle til nye boliger her. Nå har byantikvaren kommet med sin uttalelse til planforslaget. Det er tre industribygninger på tomten, men det er Jordan Børste og Penselfabrikk som er satt på gul liste av Byantikvaren. Dette ble gjort i forbindelse med kommunens arbeid […]

Read More
 Jordankvartalet på Løren skal bli boliger

Jordankvartalet på Løren skal bli boliger

Peter Møllers vei 8-14 er en 17 mål stor tomt. I dag ligger Jordanbygget på tomten som har hatt lang historie som tannbørstefabrikk. Børsteveien har fått sitt navn etter inspirasjon fra tannbørstefabrikken. Fabrikken åpnet i 1933 som den første tannbørstefabrikken i Norge. Fra industri til boliger og park Lørenvangen Utvikling AS har levert forslag til […]

Read More