Bymiljøetaten ønsker fotballbane på Bjerkebanen

Bymiljøetaten ønsker fotballbane på Bjerkebanen

Bjerke travbane skal kutte ut mye av trav og stallvirksomheten sin for å bygge ut hele området til Bjerke travbane. Det blir mange boliger og en stor økning av barnefamilier i følge kommunen. Bymiljøetaten har kommet med et innspill til planleggingen av området og veiledende plan for offetlige rom (VPOR). De ønsker at det legges […]

Read More
 Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Si din mening om planforslagene for Lørenbanen

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Løren idrettspark fra samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau og friområde – turvei/ skiløype til idrettsanlegg, torg og friområde. Hensikten med forslaget er å legge til rette for ny flerbrukshall og ishall, flere utendørsbaner og at Refstadbekken kan åpnes gjennom området. Forslagsstiller fremmer to alternativ der forskjellen mellom alternativene […]

Read More
 Melder at det må planlegges for svømmehall i Lørenveien

Melder at det må planlegges for svømmehall i Lørenveien

I en uttalelse fra bydel Grünerløkka for plansaken til Lørenaktivitetspark fremkommer det at det må hensynstas at en svømmehall må bygges på tomten. Grunnen er at utvikler av Økern Sentrum ønsker å ta ut badeland fra sine planer for Økern og det er et stort behov for ny badehall i Oslo. Her er hele uttalelsen […]

Read More
 Plansak for Løren flerbrukshall og aktivitetspark

Plansak for Løren flerbrukshall og aktivitetspark

Multiconsult har på vegne av Oslo Kommune Kultur- og idrettsbygg startet plansak for Løren flerbrukshall og aktivitetspark. I forslaget har de kommet frem til tre alternativer for plassering av hallen. Parken blir et av elementene langs den grønne ringen. Prinsipper for hovedgrep (uavhengig av hallplassering): • Den grønne ringen legges langs vestsiden av parken slik […]

Read More
 Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Planlegges for ny flerbrukshall ved Lørenbanen

Plasthallen ved Lørenbanen var en midlertidig hall som skulle vært revet for flere år siden. Samtidig har aldri behovet for haller og idrettsanlegg vært større på Økern og Løren. Flere hundre nye barn har kommet til området det siste tiåret, men k apasiteten på treningsanleggene har ikke økt. Selv om kommunen har kjøpt en stor […]

Read More
 Flerbrukshallen i Sinsenveien henger i en tynn tråd

Flerbrukshallen i Sinsenveien henger i en tynn tråd

I krysset mellom Sinsenveien og Lørenveien var det planlagt av utbygger å bygge flerbrukshall under jorden og boligblokker over. Dette ser ut til å utgå da Plan og bygg ikke kan støtte 9 etasjers bygg like ved kirken. Plan og bygg ønsker å senke til 6 etasjer. Utbygger mener prosjektet ikke vil være lønnsomt med […]

Read More