Om ØkernLøren.no

OkernLoren.no skal dekke små og store saker i nærmiljøet.

Jeg er selv en Lørenboer og ønsker å holde meg oppdatert på alle prosjektene og byggene som kommer opp. Med denne bloggen ønsker jeg å dele til flere informasjon om utviklingen på Økern og Løren.

Hovinbyen har blitt utpekt som et utviklingsområde i Oslo som kan romme 40 000 nye boliger og enda flere arbeidsplasser. Det nye Økernsenteret skal bli hjerte av bydelen og det har blitt gjort store løft i flere av tidligere industriområdene for å transformere Hovinbyen til en levende bydel for mennesker som ønsker å bo sentralt i Oslo.

Les Oslo Kommunes Veiledende plan for det offentlige rom på Løren og Økern

Ta kontakt på oce (alfakrøll) okernloren.no

Fra Veiledende plan for det offentlige rom Løren og Økern
Kart over Økern og Løren

Kontakt OkernLoren.no