Se kart over Økern og Løren med alle prosjektene markert.
Oransje er prosjekter som enten er under utbygging eller planlegging.
Grønt er parker.
Blå er ferdigstilte prosjekter.